Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Pracownicy

mgr Katarzyna Bacic - kierownik świetlicy

Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Posiada również kwalifikacje do pracy opiekuńczo – wychowawczej. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów:  ”Organizacja pracy świetlicy szkolnej”, Warsztaty muzyczne – „Elementy muzykoterapii  i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi”. „Świetlica Szkolna przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy.” „Czas na TIKa”, Kurs „Kierownik Wycieczek Szkolnych”, „Techniki uczenia się i metody motywujące” i inne.  Od początku pracy zawodowej ma świadomość, że warunkiem koniecznym  efektywności pracy własnej i pracy placówki jest nieustanne doskonalenie zawodowe. W swojej pracy kieruje się mottem:                     

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie” (Arystoteles ).

mgr Bernadeta Statucka - nauczyciel świetlicy

Od 2004 roku nauczyciel dyplomowany. Swoją pracę w zawodzie nauczycielskim, jako nauczyciel nauczania początkowego rozpoczęła w roku 1983. Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku Pedagogika Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego. W ciągu swojego 34 letniego stażu ukończyła różne szkolenia i kursy, żeby doskonalić swój warsztat pracy.

Realizowane projekty